300
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Tisza és ártereinek kétéltű-faunája rendkívül gazdag. A Hortobágyi Nemzeti Park mocsarai és mocsárrétjei  is igazi "kétéltű-bányák". Találkozhatunk itt Vöröshasú unkával, ám a farkos kétéltűek is szép számban képviseltetik itt magukat, mint például a Pettyes gőte.'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Tisza és ártereinek kétéltű-faunája rendkívül gazdag. A Hortobágyi Nemzeti Park mocsarai és mocsárrétjei  is igazi "kétéltű-bányák". Találkozhatunk itt Vöröshasú unkával, ám a farkos kétéltűek is szép számban képviseltetik itt magukat, mint például a Pettyes gőte.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' ATiszaésártereinekkétéltű-faunájarendkívülgazdag.AHortobágyiNemzetiParkmocsaraiésmocsárrétjei isigazi"kétéltű-bányák".TalálkozhatunkittVöröshasúunkával,ámafarkoskétéltűekisszépszámbanképviseltetikittmagukat,mintpéldáulaPettyesgőte. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Tisza és ártereinek kétéltű-faunája rendkívül gazdag. A Hortobágyi Nemzeti Park mocsarai és mocsárrétjei  is igazi "kétéltű-bányák". Találkozhatunk itt Vöröshasú unkával, ám a farkos kétéltűek is szép számban képviseltetik itt magukat, mint például a Pettyes gőte.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Nemzeti parkok és élőviláguk / Hortobágyi Nemzeti Park / Védett és fokozottan védett állatok / Kétéltűek

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Kétéltűek

Kétéltűek

A Tisza és ártereinek kétéltű-faunája rendkívül gazdag. A Hortobágyi Nemzeti Park mocsarai és mocsárrétjei  is igazi "kétéltű-bányák". Találkozhatunk itt Vöröshasú unkával, ám a farkos kétéltűek is szép számban képviseltetik itt magukat, mint például a Pettyes gőte.

Barna ásóbéka

(Pelobates fuscus)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Zöld levelibéka

(Hyla arborea)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Vöröshasú unka

(Bombina bombina)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Zöld varangy

(Bufo viridis)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Pettyes gőte

(Triturus vulgaris)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Dunai tarajosgőte

(Triturus dobrogicus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Barna varangy

(Bufo bufo)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Erdei béka

(Rana dalmatina)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Mocsári béka

(Rana arvalis)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft