Attribute Type Value

Keywords

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Kulcsszó: halak

Kurta baing

(Leucaspius delineatus)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Réti csík

(Misgurnus fossilis)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Szivárványos ökle

(Rhodeus sericeus)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Lápi póc

(Umbra krameri)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Széles dubrincs

(Gymnocephalus baloni)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Selymes dubrincs

(Gymnocephalus schraetzer)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Magyar bucó

(Zingel zingel)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Német bucó

(Zingel streber)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Halványfoltú küllő

(Gobio albipinnatus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Fenékjáró küllő

(Gobio gobio)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Vágócsík

(Cobitis taenia)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Dunai galóca

(Hucho hucho)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Pénzes pér

(Thymallus thymallus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Petényi / Magyar márna

(Barbus meridionalis (peloponnesius))
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft

Kurta baing

Kurta baing a jégmadár zsákmányaként

Réti csík

Lápi póc

Széles dubrincs

Magyar bucó