303
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Hortobágyi Nemzeti Park halastavainak legféltettebb állata a Vidra. Bagolyköpet-vizsgálatok szerint szintén a halastavak környékén fordul elő a Vízicickány és a Mezei cickány. A halastavi gátakon rendszeresen láthatjuk a Hermelint. Az erdők emlősfaunájában Nyuszttal, Vadmacskával és Korai denevérrel is találkozhatunk.'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Hortobágyi Nemzeti Park halastavainak legféltettebb állata a Vidra. Bagolyköpet-vizsgálatok szerint szintén a halastavak környékén fordul elő a Vízicickány és a Mezei cickány. A halastavi gátakon rendszeresen láthatjuk a Hermelint. Az erdők emlősfaunájában Nyuszttal, Vadmacskával és Korai denevérrel is találkozhatunk.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' AHortobágyiNemzetiParkhalastavainaklegféltettebbállataaVidra.Bagolyköpet-vizsgálatokszerintszinténahalastavakkörnyékénfordulelőaVízicickányésaMezeicickány.AhalastavigátakonrendszeresenláthatjukaHermelint.AzerdőkemlősfaunájábanNyuszttal,VadmacskávalésKoraidenevérrelistalálkozhatunk. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Hortobágyi Nemzeti Park halastavainak legféltettebb állata a Vidra. Bagolyköpet-vizsgálatok szerint szintén a halastavak környékén fordul elő a Vízicickány és a Mezei cickány. A halastavi gátakon rendszeresen láthatjuk a Hermelint. Az erdők emlősfaunájában Nyuszttal, Vadmacskával és Korai denevérrel is találkozhatunk.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Nemzeti parkok és élőviláguk / Hortobágyi Nemzeti Park / Védett és fokozottan védett állatok / Emlősök

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Emlősök

Emlősök

A Hortobágyi Nemzeti Park halastavainak legféltettebb állata a Vidra. Bagolyköpet-vizsgálatok szerint szintén a halastavak környékén fordul elő a Vízicickány és a Mezei cickány. A halastavi gátakon rendszeresen láthatjuk a Hermelint. Az erdők emlősfaunájában Nyuszttal, Vadmacskával és Korai denevérrel is találkozhatunk.

Európai vidra

(Lutra lutra)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 250 000 Ft

Hermelin

(Mustela erminea)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Ürge

(Spermophilus citellus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Mezei cickány

(Crocidura leucodon)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Közönséges vízicickány

(Neomys fodiens)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Keleti cickány

(Crocidura suaveolens)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Korai denevér

(Nyctalus noctula)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Nyuszt

(Martes martes)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Európai vadmacska

(Felis silvestris silvestris)
Védett
Eszmei értéke: 50 000 Ft

Keleti sün

(Erinaceus concolor)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft