785
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet 1982-ben alapították a Szatmári- és a Beregi sík területén. A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet területén a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó felszíni formák, felszíni vizek, gyepek és egyéb mezőgazdasági területek, erdők, fasorok megóvása és fenntartása. '
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet 1982-ben alapították a Szatmári- és a Beregi sík területén. A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet területén a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó felszíni formák, felszíni vizek, gyepek és egyéb mezőgazdasági területek, erdők, fasorok megóvása és fenntartása.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' ASzatmár-BeregiTájvédelmiKörzetet1982-benalapítottákaSzatmári-ésaBeregisíkterületén.Avédettényilvánításcéljaatájvédelmikörzetterületénavédettnövény-ésállatfajok,atermészetesnövénytársulások,ajellegzetestájképiadottságok,atájjellegétmeghatározófelszíniformák,felszínivizek,gyepekésegyébmezőgazdaságiterületek,erdők,fasorokmegóvásaésfenntartása. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet 1982-ben alapították a Szatmári- és a Beregi sík területén. A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet területén a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó felszíni formák, felszíni vizek, gyepek és egyéb mezőgazdasági területek, erdők, fasorok megóvása és fenntartása.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Tájvédelmi körzetek és élőviláguk / Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet

Bábtava

Bábtava

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetet 1982-ben alapították a Szatmári- és a Beregi sík területén. A védetté nyilvánítás célja a tájvédelmi körzet területén a védett növény- és állatfajok, a természetes növénytársulások, a jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó felszíni formák, felszíni vizek, gyepek és egyéb mezőgazdasági területek, erdők, fasorok megóvása és fenntartása.

A Tájvédelmi Körzet 37 település külterületén helyezkedik el, területe 22.246 hektár, ebből 2.307 hektár élvez fokozott védelmet. A csaknem asztalsimaságú vidéket egykor hatalmas mocsár- és lápfoltokkal átszőtt erdőtakaró borította. Ez az eredeti növénytakaró a vízrendezéseknek és mocsárlecsapolásoknak köszönhetően kisebb darabokra szakadt. Mai képe azonban – eltérően az Alföld más részeitől- még mindig igen hasonlatos a hajdanihoz. E mozaikok megőrzésére alakult 1982-ben a Tájvédelmi Körzet, melynek természetvédelmi kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

A Szatmár-Beregi tájon két vulkáni kúppal is találkozhatunk. Az egyik a Barabás melletti Koszonyi-hegy, a másik a tarpai Nagy-hegy vulkáni kúpja. A beregi tőzegmohás lápok (Bábtava, Nyírestó, Zsid-tó) a hazai természetvédelem kiemelt fontosságú objektumai, mivel nagyon speciális mikroklimatikus viszonyok szükségeltettek létrejöttükhöz a magyar Alföldön. A tőzegmohás lápok között a Nyíres-tó, amely dagadóláp, unikális értéket képvisel hazánkban, mivel egész Közép-Európában ennek az élőhelynek ez a legdélebbi alföldi előfordulása. A Bockerek-erdő a benne lévő vizes élőhelyekkel, és a hozzá kapcsolódó fáslegelővel együtt szintén kiemelkedő értékű élőhelyegyüttes. A Közép-Beregi sík igen változatos és izgalmas képet nyújt az arra járóknak. A tájat a történelmi időkben főként a víz (a Tisza és mellékfolyói) formálta, majdnem teljes területét erdő borította, ami lápokkal, mocsarakkal, rétekkel mozaikolt. Alkalmazkodva a helyi adottságokhoz az emberek főként extenzív mezőgazdálkodással foglalkoztak. A XVIII. században azonban elkezdődött a természeti javak intenzívebb hasznosítása, melynek eredményeképp megritkultak és feldarabolódtak az erdők, a vizes élőhelyek is kisebb területre szorultak vissza. Mindezek ellenére a terület napjainkban is gazdag védendő természeti értékekben.

Védett és fokozottan védett növények

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet védett és fokozottan védett növényei képekkel, leírásokkal.

Védett és fokozottan védett állatok

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet védett és fokozottan védett állatai képekkel, leírásokkal.