1313
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása lehetővé tette, hogy az önkormányzatok a jövőben ebadót vessenek ki. A harapós kutyák után 20 ezer forintot is fizethetnek gazdáik. Az ivartalanított, örökbefogadott és őshonos magyar fajták után nem szedhető adó.'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása lehetővé tette, hogy az önkormányzatok a jövőben ebadót vessenek ki. A harapós kutyák után 20 ezer forintot is fizethetnek gazdáik. Az ivartalanított, örökbefogadott és őshonos magyar fajták után nem szedhető adó.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' Azállatokvédelmérőléskíméletérőlszólótörvénymódosításalehetővétette,hogyazönkormányzatokajövőbenebadótvessenekki.Aharapóskutyákután20ezerforintotisfizethetnekgazdáik.Azivartalanított,örökbefogadottésőshonosmagyarfajtákutánnemszedhetőadó. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása lehetővé tette, hogy az önkormányzatok a jövőben ebadót vessenek ki. A harapós kutyák után 20 ezer forintot is fizethetnek gazdáik. Az ivartalanított, örökbefogadott és őshonos magyar fajták után nem szedhető adó.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Magazin / Aktualitások, aktuális programok / Ebadó

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Ebadó

Ebadó

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása lehetővé tette, hogy az önkormányzatok a jövőben ebadót vessenek ki. A harapós kutyák után 20 ezer forintot is fizethetnek gazdáik. Az ivartalanított, örökbefogadott és őshonos magyar fajták után nem szedhető adó.

medium
Attribute Type Value
url string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/husky-kolyok/5291-1-hun-HU/husky-kolyok_medium.jpg'
dirpath string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/husky-kolyok/5291-1-hun-HU'
filename string 'husky-kolyok_medium.jpg'
suffix string 'jpg'
basename string 'husky-kolyok'
alternative_text string ''
name string 'medium'
sub_type boolean false
timestamp integer 1705415743
alias_key string '3736024005'
mime_type string 'image/jpeg'
override_mime_type boolean false
info boolean false
width integer 200
height integer 150
is_valid boolean true
is_new boolean false
full_path string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/husky-kolyok/5291-1-hun-HU/husky-kolyok_medium.jpg'
original_filename string 'husky kölyök.jpg'
text string ''
filesize integer 7092
husky kölyök

Eddig nem volt olyan normatív alap, amelyből az állatvédők fedezhették volna a költségeiket, az ebadó talán segít ebben. E mellett felelős állattartásra ösztönözheti az embereket – az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint. Az állatvédők örömmel fogadták a jogszabályok szigorítását.  Eszerint az önkormányzatok a jövőben legfeljebb 6000 forintos kutyaadót vethetnek ki. Nem szedhető adó az ivartalanított ebek és az őshonos magyar kutyafajták után.

Az Orpheus szerint a problémák megoldásához elsősorban a lakosság szemléletmódváltása szükséges: a felelőtlen állatszaporítást kellene megfékezni. Sokan túl sok kutyát tartanak otthon, nem tudnak megfelelő körülményeket biztosítani, majd megunt házi kedvenceiket az utcára dobják. – A chip is kötelező lenne, de sokan arra is legyintenek. Miért lenne másként az adóval? Sokan inkább kifizetik majd azt a 6000-et, mint hogy ivartalanítsák a kutyájukat. Egy műtét jobb esetben is többe kerül 10 ezer forintnál – vélekedett egy kutyatartó. Egy másik kutyatartó szerint az aki tényleg szereti kutyáját nem fogja az adó miatt utcára tenni kedvencét.

Mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, akinek a kutyáját veszélyesnek minősítik – ez esetben az adó mértéke 20 ezer forint is lehet.  A törvény szerint veszélyes az a kutya, amelyik fizikai sérülést okozott, vagy fizikai vagy pszichés állapota alapján feltételezhető, hogy fizikai sérülést okozhat. A szakemberek kételkednek: nem tudják elképzelni, hogy lehet ezt megállapítani egy ebről. Az agresszivitás ugyanis fajtától független. Egy kisméretű tacsi is okozhat fizikai sérülést, ha nem megfelelően foglalkoztak vele.

Kivételek:

medium
Attribute Type Value
url string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/vizsla-kolykok2/5299-1-hun-HU/vizsla-kolykok_medium.jpg'
dirpath string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/vizsla-kolykok2/5299-1-hun-HU'
filename string 'vizsla-kolykok_medium.jpg'
suffix string 'jpg'
basename string 'vizsla-kolykok'
alternative_text string ''
name string 'medium'
sub_type boolean false
timestamp integer 1705415743
alias_key string '3736024005'
mime_type string 'image/jpeg'
override_mime_type boolean false
info boolean false
width integer 200
height integer 134
is_valid boolean true
is_new boolean false
full_path string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/vizsla-kolykok2/5299-1-hun-HU/vizsla-kolykok_medium.jpg'
original_filename string 'vizsla kölykök.jpg'
text string ''
filesize integer 6341
vizsla kölykök

A törvény szerint nem kell adót fizetni a kuvasz, a komondor, a magyar vizsla, a puli, a pumi, a mudi, a magyar agár és az erdélyi kopó  után. Adómentességet élveznek a mentő-, jelző-, vakvezető,rokkantsegítő vagy terápiás; a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott; az ivartalanított ; az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet telephelyén tartott; valamint állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott kutyák.

A jogszabály-módosítás örvendetes hozadéka lehet viszont, hogy remélhetően többen ültetnek majd chipet  a kutyájuk bőre alá. E jelölés ugyanis mentesít az ebadó fizetése alól. Az így beazonosítható ebek nagyobb biztonságban lehetnek, mert ha elvesznek, nagyobb az esély, hogy megtalálják a tulajdonosukat, nem jön el számukra a kóborlással járó "kutyavilág".

medium
Attribute Type Value
url string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/kutya_szaporulat/5303-1-hun-HU/kutya_szaporulat_medium.jpg'
dirpath string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/kutya_szaporulat/5303-1-hun-HU'
filename string 'kutya_szaporulat_medium.jpg'
suffix string 'jpg'
basename string 'kutya_szaporulat'
alternative_text string ''
name string 'medium'
sub_type boolean false
timestamp integer 1705415743
alias_key string '3736024005'
mime_type string 'image/jpeg'
override_mime_type boolean false
info boolean false
width integer 200
height integer 132
is_valid boolean true
is_new boolean false
full_path string 'var/ezwebin_site/storage/images/media/images/kutya_szaporulat/5303-1-hun-HU/kutya_szaporulat_medium.jpg'
original_filename string 'kutya_szaporulat.jpg'
text string ''
filesize integer 7429
kutya_szaporulat

A rendelet az állatok ivartalanításának elterjesztését is felgyorsíthatja. A miénknél fejlettebb állattartási kultúrát képviselő angolszász országokban például a házi kedvencek nagyobb hányadánál ily módon előzik meg a nem kívánt szaporodást, míg nálunk a kisállatok legfeljebb a 40-50%-ánál élnek a gazdák e családtervezési technikával. Enélkül pedig csak szenvedéssel járó, méltatlan élet vár a világra jövő utódok sokaságára.

A kutyatartás elsősorban nem jogszabályok, hanem felelősségérzet, józan ész, empátia, a közösségi élet általános íratlan szabályai követésének kérdése!

Hozzászólások