63
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Hortobágyi Nemzeti Park rendeltetése, hogy védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítja a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. A nemzeti park hiteles formában őrzi a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy történelmi emlékeit. Címerállata a daru.'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Hortobágyi Nemzeti Park rendeltetése, hogy védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítja a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. A nemzeti park hiteles formában őrzi a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy történelmi emlékeit. Címerállata a daru.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' AHortobágyiNemzetiParkrendeltetése,hogyvédjeésfejlesszeapusztajellegzetestermészetiértékeit,őrizzeaHortobágysajátospusztaitájképét,növény-ésállatvilágát.BiztosítjaaHortobágykülönlegesmadárvilágánakháborítatlanfészkelésétésvonulását.Anemzetiparkhitelesformábanőrziahagyományospusztaiéletformát,akiveszőbenlévőősimagyarállatfajtákatésaHortobágytörténelmiemlékeit.Címerállataadaru. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Hortobágyi Nemzeti Park rendeltetése, hogy védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítja a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. A nemzeti park hiteles formában őrzi a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy történelmi emlékeit. Címerállata a daru.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Nemzeti parkok és élőviláguk / Hortobágyi Nemzeti Park

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Hortobágyi Nemzeti Park

Hortobágyi Nemzeti Park Emblémája

Hortobágyi Nemzeti Park

A Hortobágyi Nemzeti Park rendeltetése, hogy védje és fejlessze a puszta jellegzetes természeti értékeit, őrizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítja a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. A nemzeti park hiteles formában őrzi a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy történelmi emlékeit. Címerállata a daru.

Magyarország első és legnagyobb nemzeti parkját 1973-ban alapították. Jelenlegi területe 82 ezer hektár. Az egykor vizek formálta táj ma Közép-Európa legnagyobb füves pusztája és a világörökség része. Egész területe bioszféra rezervátum. A Ramsari egyezmény alapján vízi élőhelyei nemzetközileg is védettek.

A nemzeti parkban a következő élőhelyeket találhatjuk:

  • árterek
  • holtágak, mocsarak és tavak
  • szikes puszták
  • löszpuszták
  • erdők

A Hortobágy a Tisza folyó XIX. századi szabályozásáig vízjárta, mocsaras terület volt, csak ezt követően vált szikes pusztává. Ennek kialakulásában szerepe volt a legeltető állattartásnak és az erdőirtásnak is. A nemzeti park területe sík, csak néhol emelkednek ki alacsony halmok, melyeket kunhalmoknak nevezünk. Számuk megközelíti a kétszázat. Ezek ember alkotta képződmények, melyek a népvándorlás kori nomád népek őr-, szállás-, és temetkezési helyei voltak.

Látnivalók

A Hortobágyi Nemzeti Park csodás élővilággal, számos programlehetőséggel, kiállításokkal várja látogatóit.

Védett növények

A Hortobágyi Nemzeti Park védett növényei képekkel, leírásokkal.

Védett és fokozottan védett állatok

A Hortobágyi Nemzeti Park védett és fokozottan védett állatai képekkel, leírásokkal.