178
Attribute Type Value
input object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>input_xml string 'A Hortobágyi Nemzeti Park igen változatos rovarvilágot rejt. Vannak saját, bennszülött fajai, mint például a Hortobágyi gyászfutó. Megtalálhatjuk itt hazánk legnagyobb pókfaját is, a Szongáriai cselőpókot. A különböző élőhelyeken más-más fajokat találunk. Az ártereken számos színpompás, az Alföldön másutt már alig-alig élő védett lepkefajokkal találkozhatunk. A mocsaras területek szitakötők élőhelyéül szolgálnak. A sziki gyepeken sáskák, szöcskék élnek. Az erdők futrinkák, cincérek otthonai. Az erdőtisztásokon találkozhatunk az imádkozó sáskával, bagolylepkékkel, szenderekkel. '
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>edit_template_name string 'ezxmltext'
>information_template_name string 'ezxmltext'
output object[eZXHTMLXMLOutput] Object
>output_text string '

A Hortobágyi Nemzeti Park igen változatos rovarvilágot rejt. Vannak saját, bennszülött fajai, mint például a Hortobágyi gyászfutó. Megtalálhatjuk itt hazánk legnagyobb pókfaját is, a Szongáriai cselőpókot. A különböző élőhelyeken más-más fajokat találunk. Az ártereken számos színpompás, az Alföldön másutt már alig-alig élő védett lepkefajokkal találkozhatunk. A mocsaras területek szitakötők élőhelyéül szolgálnak. A sziki gyepeken sáskák, szöcskék élnek. Az erdők futrinkák, cincérek otthonai. Az erdőtisztásokon találkozhatunk az imádkozó sáskával, bagolylepkékkel, szenderekkel.

'
>aliased_type boolean false
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
pdf_output object[eZPDFXMLOutput] Object
>output_text string ' AHortobágyiNemzetiParkigenváltozatosrovarvilágotrejt.Vannaksaját,bennszülöttfajai,mintpéldáulaHortobágyigyászfutó.Megtalálhatjukitthazánklegnagyobbpókfajátis,aSzongáriaicselőpókot.Akülönbözőélőhelyekenmás-másfajokattalálunk.Azárterekenszámosszínpompás,azAlföldönmásuttmáralig-aligélővédettlepkefajokkaltalálkozhatunk.Amocsarasterületekszitakötőkélőhelyéülszolgálnak.Aszikigyepekensáskák,szöcskékélnek.Azerdőkfutrinkák,cincérekotthonai.Azerdőtisztásokontalálkozhatunkazimádkozósáskával,bagolylepkékkel,szenderekkel. '
>aliased_type string 'ezpdf'
>aliased_handler object[eZSimplifiedXMLInput] Object
>view_template_name string 'ezxmltext'
xml_data string '
A Hortobágyi Nemzeti Park igen változatos rovarvilágot rejt. Vannak saját, bennszülött fajai, mint például a Hortobágyi gyászfutó. Megtalálhatjuk itt hazánk legnagyobb pókfaját is, a Szongáriai cselőpókot. A különböző élőhelyeken más-más fajokat találunk. Az ártereken számos színpompás, az Alföldön másutt már alig-alig élő védett lepkefajokkal találkozhatunk. A mocsaras területek szitakötők élőhelyéül szolgálnak. A sziki gyepeken sáskák, szöcskék élnek. Az erdők futrinkák, cincérek otthonai. Az erdőtisztásokon találkozhatunk az imádkozó sáskával, bagolylepkékkel, szenderekkel.
'
is_empty boolean false

Kezdőlap / Nemzeti parkok és élőviláguk / Hortobágyi Nemzeti Park / Védett és fokozottan védett állatok / Ízeltlábúak

Keresés

A hét kérdése

Te részt veszel a Föld órája akcióban?

Ízeltlábúak

Ízeltlábúak

A Hortobágyi Nemzeti Park igen változatos rovarvilágot rejt. Vannak saját, bennszülött fajai, mint például a Hortobágyi gyászfutó. Megtalálhatjuk itt hazánk legnagyobb pókfaját is, a Szongáriai cselőpókot. A különböző élőhelyeken más-más fajokat találunk. Az ártereken számos színpompás, az Alföldön másutt már alig-alig élő védett lepkefajokkal találkozhatunk. A mocsaras területek szitakötők élőhelyéül szolgálnak. A sziki gyepeken sáskák, szöcskék élnek. Az erdők futrinkák, cincérek otthonai. Az erdőtisztásokon találkozhatunk az imádkozó sáskával, bagolylepkékkel, szenderekkel.

Pompás virágbogár

(Cetonischema aeruginosa)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Tőrös szöcske

(Gampsocleis glabra)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Tölgyfaszender

(Marumba quercus)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Farkos lombszöcske

(Tettigonia caudata)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Fecskefarkú lepke

(Papilio machaon)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Nagy hőscincér

(Cerambyx cerdo)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Nappali pávaszem

(Inachis io)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Szilfa-púposszövő

(Dicranura ulmi)
Védett
Eszmei értéke: 2 000 Ft

Sisakos sáska

(Acrida hungarica)
Védett
Eszmei értéke: 10 000 Ft

Nagy szikibagoly

(Gortyna borelii)
Fokozottan védett
Eszmei értéke: 100 000 Ft